Palayain ang 43 “Health Workers”! Palayain ang lahat ng Bilanggong Pulitikal!

Itigil ang Panunupil sa Sibil Pulitikal na Karapatang Pantao! Palayain ang 43 “Health Workers”! Palayain ang lahat ng Bilanggong Pulitikal! Apatnapu’t tatlong (43) mangagawang pangkalusugan (health workers) ang karagdagan sa mahabang listahan ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo.  Isang pahabol sa kanyang terminong patapos. Apatnapu’t tatlong…

THE WORKERS’ PASSION IN ADVANCE FASHION

Hundreds of workers from Advance Fashion Inc., a garments exporting factory located at the Sterling Industrial Park in Meycauayan, Bulacan, trooped to the office of Luen Thai Holding Corp. in Times Plaza, United Nations Ave., Manila and staged a `crucifixion’ of the workers to dramatize the illegal lock out perpetrated by the company as part…