Palayain ang 43 “Health Workers”! Palayain ang lahat ng Bilanggong Pulitikal!

Itigil ang Panunupil sa Sibil Pulitikal na Karapatang Pantao! Palayain ang 43 “Health Workers”! Palayain ang lahat ng Bilanggong Pulitikal! Apatnapu’t tatlong (43) mangagawang pangkalusugan (health workers) ang karagdagan sa mahabang listahan ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo.  Isang pahabol sa kanyang terminong patapos. Apatnapu’t tatlong…